Novela prináša koniec tzv. „bielym koňom“

Zobraziť viac

Zaužívaný a jednoduchý spôsob nekalej likvidácie obchodných spoločností, ktorý bol častokrát nástrojom na očistenie podvodného konania rozličných podnikateľských subjektov, sa od 08.11.2017 stáva minulosťou. Od tohto dňa je totiž účinná časť novely Obchodného zákonníka (zákon č. 264/2017 Z.z.) zameraná práve na obmedzenie zlučovania obchodných spoločností za účelom jednoduchého zbavenia sa svojich záväzkov voči svojim veriteľom.

V zmysle tejto novely už nebude možné zlúčenie alebo splynutie obchodných spoločností, ak by ich výsledkom mala byť spoločnosť v úpadku. Posúdenie splnenia uvedenej podmienky nástupnickej obchodnej spoločnosti bude mať na starosti audítor. Takisto sa výslovne zakazuje zlúčenie alebo splynutie obchodných spoločností v konkurze,  likvidácii, alebo o ktorých už súd rozhodol, že budú zrušené.

Navyše sa s rovnakým dátumom účinnosti zavádza v Trestnom zákone úmyselný trestný čin „Nekalá likvidácia“, ktorého zjednodušeným obsahom objektívnej stránky je prevod obchodného podielu na tzv. „biele kone“, za čo sa potrestá páchateľ odňatím slobody až na päť rokov v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu.