„Bdelým patrí právo“„Vigilantibus iura scripta sunt“– zásada rímskeho práva –